2016 - Boston International Film Festival official selection
                    2016 - SENE Film Festival official selection
                    2015 - 31st Annual Boston Film Festival official selection
                    2015 - Williamsburg Independent Film Festival
                    2015 - Bar Harbor Film Festival winner Best New Filmmaker
                    2015 - Cape Cod International Film Festival official selection